Käyttöehdot
FI EN

Norelco Oy

Sivuston käyttöehdot

Norelco Oy:n www-sivujen käyttöehdot

Avaamalla ja käyttämällä Norelco Oy:n www-sivuja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Älä avaa www-sivuja lainkaan mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Tekijänoikeus näiden www-sivujen (”sivut”) sisältöön, käsittäen rajoituksetta sivuilla olevan tekstin, kuvat ja niiden ryhmittelyn, kuuluu Norelco Oy:lle (”Norelco”). © Copyright Norelco Oy. Kaikki oikeudet sivujen sisältöön pidätetään.

Sivuilla oleva tieto on julkaistu maksutta käyttäjille ja se on tarkoitettu vain informaation välittämiseksi. Vaikka Norelco on pyrkinyt tiedon oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, tietoon voi liittyä tahattomia teknisiä ja asiallisia virheitä tai kirjoitusvirheitä. Norelcolla on oikeus milloin tahansa ilman eri ilmoitusta lisätä, poistaa tai muuttaa sivujen sisältöä tai evätä pääsy sivuille. Norelcolla ei ole velvollisuutta ylläpitää sivuja.

NORELCO OMISTAA SIVUILLA OLEVAN SISÄLLÖN. SIVUT ON JULKAISTU ”SELLAISENA KUIN NE OVAT”. NORELCO EI ANNA SIVUILLA OLEVAN SISÄLLÖN SUHTEEN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA, EIKÄ TAKAA, ETTEI SIVUILLA OLEVA SISÄLTÖ LOUKKAA KOLMANSIEN OIKEUKSIA TAI ETTÄ SISÄLTÖ SOVELTUISI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. NORELCO EI TAKAA SIVUILLA OLEVIEN SOVELLUSTEN TAI TIETOJEN RIITTÄVYYTTÄ, VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA.

NORELCO EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA MISTÄÄN SIVUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUNEISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA TAI MENETETYSTÄ LIIKEVOITOSTA, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU NORELCOLLE. NORELCO EI ANNA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, ETTÄ SIVUT (MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUT, JOIHIN NÄILTÄ SIVUILTA ON LINKKI) TAI NIITÄ TARJOAVA PALVELIN EI SISÄLTÄISI HAITALLISIA KOMPONENTTEJA KUTEN VIRUKSIA, MUITA VASTAAVIA HAITTAOHJELMIA TAI MUUN KALTAISIA VIRHEITÄ.

Sivuilla olevan sisällön jäljentäminen, tallentaminen, siirtäminen tai välittäminen missään muodossa, joko kokonaan tai osittain, ilman Norelcon etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty. Sivujen sisällön voi kuitenkin tämän ilmoituksen ehtojen mukaisesti tallentaa ja tulostaa henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sivujen minkäänlainen muuttaminen tai muuntelu tai muunlainen käyttö on ankarasti kielletty. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, jäävät Norelcolle.

Sivut voivat olla linkitetty kolmansien osapuolien www-sivuihin, joita Norelco ei ylläpidä. Norelco ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Kolmannen osapuolen sivuun johtavan linkin ottaminen Norelcon sivuille ei tarkoita sitä, että Norelco kannattaisi, tukisi tai suosittelisi sivuja, niiden sisältöä tai sivujen tukijoita.

Lähettäessäsi aineistoa Norelcon palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen kautta, tulee sinun varmistua siitä, ettei aineisto sisällä viruksia tai muita tuhoavia tai saastuttavia ominaisuuksia, ettei aineisto ole laitonta tai muuten sopimatonta, ja että sinulla on rajoitukseton oikeus aineiston lähettämiseen. Lähettäessäsi aineistoa myönnät Norelcolle rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä ilman eri korvausta ja ilman käyttöön liittyviä velvoitteita tai vastuita. Olet korvausvelvollinen, mikäli kolmas osapuoli esittää Norelcolle vaatimuksia lähettämäsi aineiston johdosta. Norelco ei tarkasta lähettämääsi aineistoa eikä ota siitä vastuuta. Norelcolla on oikeus milloin tahansa poistaa palvelimiltaan lähettämäsi aineisto.

Sivut sijaitsevat Suomessa olevalla palvelimella, jolloin sivuja (ja niillä olevaa tietoa) tarjotaan käytettäväksi Suomesta käsin ja soveltaen Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä. Tästä huolimatta Norelcolla on oikeus ryhtyä mihin tahansa oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien loukkauksiin liittyvät toimet, jotka ovat käytettävissä niiden maiden lainsäädännön perusteella, joissa sivuja voidaan käyttää ja katsoa.

Sivut voivat käyttää hyväkseen evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille. Evästeet eivät kerää henkilötietoja. Joitain evästeitä voidaan käyttää käyttäjän mieltymysten seuraamiseen koskien esimerkiksi kielen valintaa tai tietoja tavaratilauksista sekä mainonnan kohdentamiseen käyttäjän todennäköisten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Jälkimmäiset evästeet poistuvat käyttäjän sulkiessa www-selaimen. Tämän lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla esim. mittauspalvellujen tarjoajat. Mikäli et halua evästeitä käytettävän voit määritellä selaimesi siten, että se ei hyväksy evästeitä. Tällöin sivut eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Kaikki oikeudet sivujen sisältöön pidätetään.

 

Terms and Conditions of Use of Norelco Website

You are deemed to agree and bound by the following terms and conditions by accessing and using Norelco Oy’s World Wide Web pages. Do not access these pages if you do not agree and are not bound to the following terms and conditions.

The content of this site, including but not limited to, the text and images herein and their arrangement (collectively the "Pages") are © Copyright Norelco Oy. All rights reserved.

The information published in these Pages is provided without charge as a convenience to visitors, to be used for informational purposes only. While Norelco has tried to provide accurate and timely information, there may be inadvertent technical or factual inaccuracies and typographical errors herein. Norelco reserves the exclusive right to add, delete or modify any information in the Pages or withdraw the access to the Pages at any time, without notice. Norelco disclaims any duty to update any information that the Pages contain.

THE CONTENTS OF THE PAGES ARE OWNED BY NORELCO. THE PAGES ARE PROVIDED "AS IS". NO WARRANTY OR INDEMNITY OF ANY KIND, IMPLIED OR EXPRESS, INCLUDING BUT NO LIMITED TO, THE WARRANTIES OF NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, IS GIVEN BY NORELCO IN CONNECTION WITH SUCH CONTENTS. FURTHER NORELCO MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY AS TO THE COMPLETENESS, ACCURACY, OR RELIABILITY OF THE APPLICATIONS AND OTHER INFORMATION CONTAINED IN THESE PAGES.

NORELCO SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SECONDARY OR SPECIAL DAMAGES OR LOST PROFITS WHETHER RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE PAGES, EVEN IF NORELCO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NORELCO DOES NOT GIVE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, THAT THE PAGES (INCLUDING THE PAGES OF THIRD PARTIES TO WHICH THESE PAGES HAVE AN ELECTRONIC LINK) OR THE SERVER THAT MAKES THE PAGES AVAILABLE, ARE FREE OF HARMFUL COMPONENTS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO VIRUSES OF ANY OTHER SIMILAR PROBLEM AND FOR DEFECTS.

Reproduction, storage, transfer or distribution of the contents of the Pages, entirely or partially, in any form without prior written consent of Norelco is strictly prohibited. You may, however, store on your computer and print copies from the Pages solely for your personal, non-commercial use, subject to the terms of this Legal Notice. Modification or altering of any kind of the Pages or use for any other purpose is strictly prohibited. All rights not expressly granted to you remain in Norelco.

The site may be linked to other sites that are not maintained by Norelco. Norelco is not responsible for the contents of those sites. The inclusion of any link to such sites does not imply endorsement, sponsorship or recommendation by Norelco of the sites, their contents or their sponsors.

In case you will send material to any of Norelco servers e.g. by e-mail or via Norelco World Wide Web-pages, you shall have ascertained that the material sent by you does not contain any viruses or other destructive or contaminating features and that the material does not include any unlawful or otherwise unfit items and that you own full and unlimited rights to provide Norelco the material. By sending the material you give Norelco unlimited right to use the material free of charge and without accountability or liability regarding the material and you will be responsible for indemnifying Norelco for possible third party actions against Norelco in relation to the said material. Norelco does not review the contents of the material sent by you and takes no responsibility of such content. Norelco may at any time at its discretion remove from Norelco servers any content sent by you.

As visitors accessing the information on these Pages on a server located in Finland, the Pages (and any information contained therein) are to be provided in Finland and subject to Finnish law without regard to Finland's conflicts of laws principles. Notwithstanding the foregoing, Norelco shall have the right to any legal remedies, including those relating to copyright and trademark infringement, that may be available under the laws and regulations of any jurisdiction in which the Pages may be accessed and viewed.

This home page may use cookies. Cookies are small text files stored on your computer in order to provide greater functionality to this home page. The cookie does not save any personal information. The purpose of a cookie is to show you what is new on the home page since you last visited. Other cookies are used to manage your preferences on the home page, for example language preferences and orders of information material, and will disappear when you close the web browser. If you do not want cookies to be used you can configure your web browser to reject the cookies. However, this means that the home page may not operate as intended.

All rights reserved.