Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Norelco Oy

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Asiakkuus- ja yhteistyökumppanirekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä

Norelco Oy
Taitajante 4-6
57210 Savonlinna

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Malinen
Taitajante 4-6
57210 Savonlinna
olli.malinen@norelco.fi, +358 50 525 5009

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Luoda, ylläpitää ja kehittää asiakkuus- ja yhteistyökumppanisuhteita. Seurata toimintaamme nykyisten asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Lähettää asiakasviestintää sekä asiakaskyselyitä. Markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme rekisteröidyille ja tiedottaa Norelcon tapahtumista ja kuulumisista. Ottaa yhteyttä mahdollisen kriisin tapahtuessa. Hyödyntäminen myynnin suorituskykymittareiden tarkastelun yhteydessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, asiakas- tai yhteistyösuhteeseen tai muihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) yleisestä tietosuojasta ja sen perusteella laaditun kansallisen lainsäädännön mukaisiin perusteisiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti), Norelcon yhteyshenkilö, myyntitietoja, asiakkaan tai yhteistyökumppanin yhteydenotot ja vastaukset Norelcon kyselyihin, uutiskirjeet.

5. Yleisimmät tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai oman toiminnan kautta (eb, messut ja muut asiakastilaisuudet).

6. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Henkilötietoja käsittelevät vain Norelcon työntekijät, joilla on työtehtävien perusteella tarve tietojen käyttämiseen.

7. Tietojen siirto ulkopuolisille

Mitään asiakkaista tai yhteistyökumppaneista kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille Norelcon toimesta.

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Paperiset aineistot asiakkaista tai yhteistyökumppaneista säilytetään lukittavissa tiloissa aineiston käsitelyyn oikeutettujen työpisteissä. Sähköiset aineistot asiakkaista tai yhteistyökumppaneista säilytetään Norelcon omissa tiloissa sijaitsevilla palvelimilla tai tietokoneilla ja niiden suojaaminen toteutetaan samoilla tietosuojajärjestelmillä kuin Norelcon omien aineistojen suojaaminen on toteutettu.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa korjausta, täydentämistä ja poistoa sekä kieltää henkilötietojen käsittelyn suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointa tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyynnön tai kiellon tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu ja se on toimitettava yllä mainittuuun osoiteeseen.

 

 

Elämän energiaa kotimaisella asiantuntijuudella 
– jo vuodesta 1962