Valio luottaa Norelcon laatuun
FI EN

14.9.2023 | Asiakastarina

Valio luottaa Norelcon laatuun

Valion Lapinlahden tehtaalla modernisoidaan jauhetehtaan pakkaamoa. Sähkönjakeluun valittiin kotimaisen Norelcon tuotteet. Sähköasiantuntija Jari Rahkola Valiolta kertoo luottavansa Norelcon osaamiseen ja palveluun. 

Valion Lapinlahden tehtaalla valmistetaan juustoja sekä maito- ja herapohjaisia jauhetuotteita niin koti- kuin ulkomaisille markkinoille. Tehtaan tuotannon laatua valvotaan tarkasti ja laitosta kehitetään aktiivisesti.

- Valion Lapinlahden tehdas edustaa elintarviketeollisuutta, jonka prosessi on äärimmäisen haavoittuvainen. Tärkeintä meille on huolehtia tuotannon hygieenisyydestä, häiriöttömyydestä ja toimitusketjun katkeamattomuudesta, kertoo Jari Rahkola.

Tästä syystä kaikki alueella toimivat tuotantolinjat ovat keskeisiä yksiköitä sekä lisäarvojauheiden valmistuksen että maidon läpimenon kannalta. Laadun kannalta on välttämätöntä, että tuotteet saadaan pakattua myös turvallisesti ja tehokkaasti.

Sähkökeskusjärjestelmät uuteen säkittämöön Norelcolta

Nyt Valiolla on käynnissä hanke, jossa uudistetaan Lapinlahden jauhetehtaan pakkaamo. Valmis tuotantolinja otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Norelco on toimittanut Valiolle tähän projektiin NorLine 800 - ja NorPower 1250 -sähkökeskusjärjestelmät. Norelcon valinnasta keskusjärjestelmien toimittajaksi Jari Rahkola kertoo näin:

- Ensimmäiseksi valintakriteeriksi nostan Norelcon tuotteiden tasaisen laadun, siinä ei ole poikkeamia. Toiseksi nousee Norelcon laaja tuotevalikoima sähkönjakelun keskijännitekojeistoista pieniin, yksilöllisesti suunniteltuihin keskuksiin.

Myös valmistajan paikallisuudella oli valintavaiheessa iso merkitys. 

- Norelcon sijainti Itä-Suomessa tarkoittaa meille esim. huollon, varaosien toimitusten luotettavuutta, tehokkuutta ja joustavuutta, Rahkola sanoo. 

Sähkökeskukset suunnitellaan ja valmistetaan käytössä olevaan kiinteistöön

Jauhetehtaalla modernisoidaan toiminnassa olevan tehtaan säkityslinja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähkökeskukset piti suunnitella sopimaan tiettyyn, jo olemassa olevaan tilaan. 

- Projekteissa, joissa toteutetaan uusia ratkaisuja olemassa oleviin kiinteistöihin, tilarajoitukset tulevat usein vastaan. Eli tuotetta pitää voida räätälöidä myös tilan asettamissa raameissa. Tätä varten Valion valitsema suunnittelutoimisto toimitti Norelcoon keskussuunnittelijalle pää- ja piirikaavioiden lisäksi tarkat tilatiedot, johon keskukset soviteltiin, Rahkola kertoo. 

Norelcon laatu näkyykin Rahkolan mukaan paitsi tuotteissa niin myös toimitusprosessissa osaamisena ja kyvyssä tehdä yhteistyötä. 

- Tämä hanke on monen toimijan yhteistyötä. Tässäkin hankkeessa on korostunut hyvä yhteistyö suunnittelutoimiston ja Norelcon välillä.  

Toimitusvarmuus: aikataulut pitävät ja tieto liikkuu Norelcon ja asiakkaan välillä

Valion Lapinlahden hankkeen toteutukseen liittyy sekä purku- että rakennustyötä. Projektin aikataulu on tarkka, siksi etenemisen kannalta on ollut erittäin tärkeää, että sähkökeskukset on toimitettu sovitussa aikataulussa. 

Rahkola nostaa esiin yrityksen poikkeuksellisen hyvän tavan informoida tuotteen edistymisestä viikoittain. 

- Norelcon viikoittain toimittaman raportoinnin avulla pystyimme seuraamaan tuotteiden valmistumista. Mikäli tuotannossa olisi tullut viivästyksiä, olisimme voineet yhdessä reagoida niihin. Raportointi on vaikuttanut ratkaisevasti tyytyväisyytemme. 

Laadunvarmistus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ratkaisua tuotannon loppumetreille asti

Jari Rahkola vieraili heinäkuussa Norelcon tuotantolaitoksella Savonlinnassa. Valmiiden sähkökeskusten testausvaiheeseen ajoitetulla käynnillä suoritettiin tuotteiden laatutarkastus yhdessä. 

Rahkola kertoo, että käynti on osa Valion omaa laadunvarmistusta, jonka tavoitteena on varmistua siitä, että kaikki ovat ymmärtäneet suunnitelmat ja toteuttaneet ratkaisut tavoitellulla tavalla. Norelcon joustavuudesta kertoo se, että vielä testausvaiheessakin voidaan tuotteiden ominaisuuksia kehittää.

- Heinäkuussa päätimme yhdessä Norelcon tiimin kanssa muokata sekä kojeiden kosketus- että kennojen välistä mekaanista suojausta. Paransimme siten keskusten turvallista käsittelyä entisestään, Rahkola sanoo.

Käyttöönotto lähestyy – Norelco varmistaa 100 prosentin toimintavarmuuden

Elintarviketeollisuudessa sähkönjakelun toimintavarmuus on ensisijaisen tärkeä tekijä. Mikäli prosessissa syntyisi sähkökeskusvika, se aiheuttaisi poikkeamaa monella tasolla. 

- Luotamme siihen, että Norelcon laitteet toimivat moitteetta. Mikäli keskuksiin tarvittaisiin muutostöitä, tiedämme, että voimme aina ottaa Norelcoon yhteyttä. Tarvittavat muutokset sovitellaan yhdessä ja kotimainen toimittaja pystyy toimittamaan myös mahdolliset varaosat nopeasti. 

Luotettavuudesta ja laadusta Jari Rahkolalla on myös aiempaa Norelco-kokemusta. Yritys toimitti Lapinlahdelle pääkeskuksen jauhetehtaaseen vuonna 2019, jolloin Lapinlahdelle rakennettiin lastenruokatehdas ja kuluttajatuotteiden pakkaamo. 

Valio Lapinlahti on alansa huippuyksikkö

Valion Lapinlahden tehtaalla valmistetaan juustoja sekä maito- ja herapohjaisia jauhetuotteita niin koti- kuin ulkomaisille markkinoille. Tehtaan tuotannosta jopa 75 prosenttia lähtee vientiin, 28 eri maahan. Tärkeimpiä vientituotteita ovat maitojauheet. Tehtaan tuotannon laatua valvotaan äärimmäisen tarkasti, ja Lapinlahdelle vieraileekin säännöllisesti auditoijia eri maista. Lapinlahden tehtaan yhteydessä toimii Valion aluelaboratorio, joka tekee vaativaa laadunvalvonta-analytiikkaa kaikille Valion tehtaille.

Lisätietoja: 

Valio Lapinlahti, Jari Rahkola, p. 050 384 0629 tai jari.rahkola@valio.fi

Lisätietoja tuotteista ja palveluista:

Norelco Oy, Juha Hakkarainen, p. 050 525 5307 tai juha.hakkarainen@norelco.fi