Blogikirjoitus-tulevaisuuden-tyoyhteisot
FI EN

8.2.2023 | Artikkeli

Blogikirjoitus: Tulevaisuuden työyhteisöt

Tulevaisuuden työyhteisöt ovat monimuotoisia

Suomessa väestö vanhenee ja työikäisten määrä laskee vuosi vuodelta. Meillä Norelcolla, kuten monessa muussakin maamme teollisuuden alan yrityksessä, osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet ovat merkittävin este kasvulle. 
Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus norelcolaisista on kasvanut jo yli 10 prosenttiin. Ilman heitä tilanne olisi vieläkin haastavampi. Olemme onnistuneet löytämään Norelcolle todella motivoituneita ja oppimishaluisia henkilöitä, ja he ovat löytäneet Savonlinnasta ja Kuopiosta hyvän paikan asettua aloilleen ja sulautua osaksi paikallista yhteisöämme. Samalla olemme huomanneet, että emme ole pelkästään löytäneet tekijöitä työtehtäville, vaan arvokasta henkistä pääomaa työyhteisöömme.

Työntekijöidemme kokemukset erilaisista kulttuureista ja työyhteisöistä ympäri maailman näkyvät jo selkeästi arjessamme. Laajemman kulttuurisen taustan myötä saamme muun muassa uusia näkökulmia ja luovempia ratkaisuja tekemiseen. Sen myötä olemme tuottavampia ja laadukkaampia, työskentelemme turvallisemmin ja parannamme toimintaamme jatkuvasti. Positiivinen kehitys siirtyy yhä uusille tasoille ja löytää uusia ilmenemismuotoja, kun urallaan etenemishaluiset maahanmuuttajataustaiset työntekijämme ottavat ensimmäisiä askeleitaan haastavammissa tehtävissä.

Toinen viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut merkittävä muutos on naisten lisääntynyt kiinnostus aiemmin hyvin miesvaltaisena pidettyä alaa kohtaan. Yhä useammin harjoitteluun saapuva sähköalan opiskelija on nainen, ja se on vääjäämättä vaikuttanut myös siihen, että vakituisen henkilökunnan sukupuolijakauma on alkanut kehittyä tasaisempaan suuntaan. 

Meillä Norelcollakin näkyy perinteisen jaon murtuminen miesten ja naisten tehtäviin, vaikka kehitys onkin vielä hidasta. Vaikutukset ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia, sillä tarkkoina ja käsistään taitavina työntekijöinä naiset pärjäävät sähkökeskusten rakentamisessa aivan yhtä hyvin kuin miehetkin, toisinaan jopa paremmin. Naisilla on myös silmää erilaisille kehittämisen kohteille ja rohkeutta tuoda mielipiteensä esille. Aiemmin lähes täysin miehistä koostuneessa työyhteisössä tämä muutos on otettu hyvin vastaan.

Halusimme tai emme, tulevaisuuden työyhteisöt ovat monimuotoisia. Norelco Oy on päättänyt olla tässä omalla alallaan edelläkävijä, sillä monikulttuurisuuden hyödyt ovat monin verroin suuremmat kuin sen tuomat haasteet.

Haluatko kuulla lisää monikulttuurisuudesta työpaikallamme? Tutustu maahanmuuttajataustaisten työntekijöidemme tarinoihin ja kokemuksiin Norelcosta työnantajana somekanavillamme:

Facebook
LinkedIn

Olli Malinen
Henkilöstöpäällikkö