Toimivaa-yhteistyota-samiedun-kanssa-jo-15-vuoden-ajan
FI EN

7.12.2022 | Asiakastarina

Toimivaa yhteistyötä Samiedun kanssa jo 15 vuoden ajan

Ammattiopisto Samiedu on Savonlinnassa sijaitseva ammatillinen oppilaitos, jota ylläpitää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. Samiedun tärkein tehtävä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen jatkuva kehittäminen työelämän muuttuviin tarpeisiin. Samiedussa opiskelee noin 2000 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa.

- Teemme tiivistä yhteistyötä alueen työelämätoimijoiden ja erityisesti Norelcon kanssa. Oppilaitosyhteistyömme Norelcon kanssa on jatkunut jo noin 15 vuoden ajan! Nykyään ammatilliseen koulutukseen kuuluu vahvana osana työpaikalla oppiminen. Työpaikalla oppiminen on opintojen kulmakivi, jossa opiskelijat saavat ensikosketuksen työelämään. Alakohtaiset perusteet opetetaan koulussa ja itse oppiminen tapahtuu työpaikoilla, kertoo Samiedun teknologia- ja metsäalojen toimialajohtaja Kirsi Kautonen.

Norelco tarjoaa työssäoppimispaikkoja Samiedun teknologia-alojen opiskelijoille. Erityisesti aikuisten alanvaihtajien määrä on ollut kasvussa ja heidän opintopolkunsa painottuu enenevissä määrin työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Norelco tarjoaakin näille opiskelijoille työllistymistä oppisopimuksella, joka on palkallista. Koulutusmallissa opiskelija saa teoriatietoa ja pääsee tekemään aitoja työtehtäviä simuloivia käytännön harjoituksia, minkä jälkeen siirtyy työpaikalle Norelcolle oppimaan käytännön työtehtäviin. 

Samiedu ja Norelco toimivat tiiviissä yhteistyössä koko opiskelijan työssäoppimisen ajan. Yhteistyötä tehdään monella eri tasolla niin Norelcon johdon kuin työntekijöidenkin kanssa. Säännöllisillä tapaamisilla varmistetaan yhteistyön kehittäminen ja opiskelijoiden harjoittelun sujuvuus. Norelcolla on nimetyt työpaikkaohjaajat, joita koulutetaan Samiedun toimesta.

- Yhteistyön tärkein asia on hyvä keskusteluyhteys työpaikan ja oppilaitoksen välillä. Norelcon kanssa keskusteluyhteys toimii erityisen hyvin ja on todettu, että mitä enemmän keskustellaan, sitä parempia ratkaisuja löydetään yhdessä. Keskustelua käydään mm. alan rekrytoinneista, työnantajamielikuvasta ja yhteisistä arvoista. Tärkeää on huomioida sitä, miten työelämä muuttuu ja mitä asioita nykypäivän työnhakija ja opiskelija työpaikassa arvostavat. Näiden keskustelujen pohjalta syntyy tulevaisuuden toimintamallit ja pohja yhteistyölle, Kautonen jatkaa.

Yhteistyö Norelcon kanssa auttaa Samiedua saamaan ajankohtaista ja tärkeää tietoa teollisuuden alan tilanteesta ja kehityksestä. Norelco on myös äärimmäisen tärkeä seudun työssäoppimispaikkojen tarjoaja. Samiedun sähköalan perustutkinnon opiskelijoista noin 80 % käykin opintojensa aikana Norelcolla työssäoppimassa.

- Yhteistyössä Norelcon kanssa arvostan erityisesti tiivistä kommunikaatiota ja sitä, miten hyvin opiskelijaa perehdytetään työelämään. Myös opiskelijan työnopastus on jatkuvaa ja oppimista eteenpäin vievää, Kautonen kiittelee.

Opiskelijat kokevat työssäoppimiset Norelcolla erittäin tärkeäksi ja hyödylliseksi. Työpaikalla opitaan työn teosta ja työkulttuurista. Monelle nuorelle Norelco on se ensimmäinen tärkeä kosketus työelämään ja osa onkin jäänyt Norelcolle töihin valmistuttuaan.