Savonlinnan-kaupunginjohtaja-janne-laine-norelcolla-on-suuri-merkitys-savonlinnalle-alueellisena-toimijana-ja-tyollistajana

14.2.2023 | Asiakastarina

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine: Norelcolla on suuri merkitys Savonlinnalle alueellisena toimijana ja työllistäjänä

Norelco Oy on paikallisena perheyrityksenä Savonlinnalle oikea ylpeyden aihe. Norelcolla on upea kasvutarina – se on kasvanut valtakunnallisesti suurten yritysten joukkoon ollen tällä hetkellä toimialansa suurin yritys Suomessa.

Norelco on luonut sellaisen liiketoimintamallin, että se on pystynyt Savonlinnasta käsin valloittamaan Suomen markkinat sähkönjakeluratkaisuillaan. Se on hyvä esimerkki myös muille savonlinnalaisille yrityksille, että kasvumahdollisuudet Savonlinnassa ovat hyvät.

Norelcolla on Savonlinnan aluetaloudessa tärkeä rooli. Taloudellisesti sillä on suuri merkitys Savonlinnalle muun muassa yhteisöveronmaksajana. Laajentuneista toimitiloista kaupunki saa kiinteistöverotuloja, ja Savonlinnassa asuvat työntekijät myös maksavat veronsa Savonlinnalle. Verotuloilla voidaan rahoittaa esimerkiksi hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalveluita savonlinnalaisille. Työntekijät tietysti myös käyttävät savonlinnalaisten yritysten palveluja, ja sitä kautta sillä on välillisiä vaikutuksia kaupungin talouteen.

Norelco työllistää pelkästään Savonlinnassa tällä hetkellä noin 200 henkilöä ja on kasvanut kymmenillä työpaikoilla viimeisten vuosien aikana. Kasvavana yrityksenä Norelco rekrytoi jatkuvasti lisää työntekijöitä, mikä taas parantaa Savonlinnan vetovoimaisuutta työllistymismahdollisuuksillaan. 

Norelco on mahdollistanut uusien koulutusväylien luomisen Savonlinnassa

Avainasia Norelcon kasvun jatkumiselle Savonlinnassa on osaavan työvoiman saanti, ja Savonlinnan kaupunki on pyrkinyt luomaan edellytyksiä työvoiman saatavuudelle. 

Esimerkiksi Savonlinnan kaupungin, ammattiopisto Samiedun ja Norelcon välisellä yhteistyösopimuksella on pyritty vastaamaan kasvavan yrityksen haasteisiin osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuudessa. Uusi pilotointitoimintamalli kouluttaa työntekijöitä räätälöidysti yrityksessä tapahtuvan koulutuksen kautta kasvavan yrityksen tarpeisiin. Tällainen yhteistyö lisää myös Samiedun vetovoimaisuutta.

Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkiin Savonlinnan kampukselle saatiin Norelcon tarpeiden pohjalta uusi sähkö- ja automaatioinsinöörikoulutus. Koulutus aloitettiin Savonlinnassa pilottina neljä vuotta sitten ja nyt se on vakiintunut. Siihen liittyen kehitetään myös teknologiapuiston ympäristöön sähkövoimalaboratorio vahvistamaan ja palvelemaan alueen sähkötoimialan yrityksiä, joista tietysti Norelco on ykkönen.

Savonlinnan kaupungilla ja Norelcolla tulee olemaan jatkossakin monipuolista yhteistyötä etenkin koulutuksen osalta. Yhteistyötä tehdään Samiedun, Xamkin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, jotta saadaan koulutettua työvoimaa, kuten insinöörejä ja diplomi-insinöörejä Norelcon tarpeisiin. 

Norelco tarjoaa loistavat mahdollisuudet työllistyä kauniissa, puhtaassa ja turvallisessa kaupungissa

Savonlinna on hyvä ja turvallinen työpaikkakunta. Esimerkiksi Helsingissä turvallisuusongelmat ovat räjähtämässä käsiin. 

Savonlinnassa on tarjolla hyvät ja monipuoliset harrastus ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut. Koulujen ryhmäkoot ovat paljon pienempiä kuin vaikkapa Helsingissä, ja päivähoitopaikan saa lähes poikkeuksetta oman asuinpaikan läheltä.

Savonlinnassa on puhdas ympäristö, mikä sekään ei ole itsestäänselvyys vaikkapa pääkaupunkiseudulla asuville. Täällä on myös puhtaat ja kauniit vesistöt. Asuntojen hinnat ovat moninkertaisesti pienemmät kuin Helsingissä.

Savonlinnassa on työpaikkoja tarjolla hyvin, ja lisäksi koulutusmahdollisuudet ovat myös hyvät niin Samiedussa kuin Xamkissa.

Voin suositella Norelcoa työpaikkana muun muassa työpaikan pysyvyyden ja työuralla kehittymismahdollisuuksien vuoksi. Norelco toimii voimakkaasti kasvavalla toimialalla, sillä kun sähkön tuottoa ja käyttöä pyritään lisäämään ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähentämään, tarvitaan jatkuvasti lisää sähkönjakelujärjestelmiä. Suomessa tullaan myös rakentamaan ennätysmäärä tuulivoimapuistoja, joihin niin ikään tarvitaan sähköasemia.

Norelco on suurin alallaan toimiva yritys Suomessa, ja sen näkymät ovat hyvät pitkälle tulevaisuuteen.

Janne Laine
Savonlinnan kaupunginjohtaja