PKS Sähkönsiirto Oy luottaa Norelcon tuotteisiin rakennuttaessaan toimitusvarmaa verkkoa
FI EN

16.2.2022 | Asiakastarina

PKS Sähkönsiirto Oy luottaa Norelcon tuotteisiin rakennuttaessaan toimitusvarmaa verkkoa

Jukka Leppäsellä on kokemusta Norelcon kanssa työskentelystä jo vuodesta 2002 alkaen urakoitsijan sekä myöhemmin tilaajan roolissa. ”Toimin aiemmin Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n urakointiyhtiö Enerke Oy:ssä ja huomasin jo silloin, että Norelcolla on halu kuunnella asiakasta ja kehittää tuotteitaan.”

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on suomalainen kuntien omistama sähköyhtiö, jonka tärkeä liiketoiminto on sähkönsiirtoliiketoiminta. Sähkönsiirtoliiketoiminnasta vastaa PKS Sähkönsiirto Oy. Joensuussa kotipaikkaansa pitävä konserni investoi 30 miljoonaa euroa vuodessa toimitusvarman sähköverkon rakentamiseen.

Toimitusvarman verkon rakentamisen taustalla on vuoden 2013 lakiuudistus, jonka mukaan taajama-alueella sähkön jakeluhäiriö ei saa kestää enempää kuin 6 tuntia. Taajaman ulkopuolella raja on 36 tuntia. Lain vaatimuksiin vastatessa keskeisessä roolissa on siirtyä ilmajohtoverkoista maakaapeloituun verkkoon.

– Olemme edenneet työssä johdonmukaisesti ja jo vuonna 2021 50 % asiakkaistamme oli toimitusvarman sähköverkon piirissä. Nyt työskentelemme taajamien ulkopuolella ja työn edetessä siirrymme kohti reunavyöhykkeitä, rakennuttamispäällikkö Jukka Leppänen PKS Sähkönsiirrosta kertoo.

– Vuoteen 2036 mennessä 22 000 kilometrin verkkomme täyttää lain vaatimukset.

NORELCON TUOTTEET OVAT PKS SÄHKÖNSIIRTO OY:N TOIMITTAJALISTALLA LAADUN JA KESTÄVYYDEN ANSIOSTA

PKS Sähkönsiirto kilpailuttaa investointeihin urakoitsijat, jotka vastaavat verkon rakentamisesta ja toimittajavalinnoista. Toimittajavalinnoissa on kuitenkin käytettävä PKS Sähkönsiirto Oy:n hyväksyttyjen toimittajien listaa. Norelco on yksi PKS Sähkönsiirron hyväksymistä toimittajista.

– Hyväksyttyjen toimijoiden listalla on toimittajia ja heidän tuotteitansa, jotka vastaavat vaatimuksiimme laadun, standardien, toimivuuden ja turvallisuuden osalta, Leppänen kertoo.

– Meille on tärkeää, että tuote on laadukas, kestää käytössä 40–50-vuotta ja on käytettävyydeltään turvallinen.

Norelcon puistomuuntamoiden ja reaktorikoppien sekä muiden tuotteiden käyttämistä puoltavat edellä mainittujen kriteerien täyttymisen lisäksi hintalaatusuhde sekä reklamaatioiden määrä.

– Norelcon tuotteiden kohdalla reklamaatioita tulee hyvin vähän. Ne vähät, mitä on tullut eteen, on käsitelty mallikkaasti. Reklamaation hoitaminen on olennainen osa toimitusketjua, Leppänen pohtii.

YHTEISTYÖ NORELCON KANSSA ON SUJUVAA

Leppänen arvostaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kotimaisen, ja vieläpä alueellisen toimijan kanssa.

– Kotimaisen perheyrityksen kanssa yhteistyö sujuu jouhevasti. Olemme käyneet Norelcon tehtaalla ja päässeet testaamaan muun muassa puistomuuntamoiden kaukokäyttöä. Kaukokäytön ajatus on, että vain asennus tapahtuisi maastossa. Kaukokäyttö testataan tehtaalla etänä ennen toimitusta.

– Lisäksi olemme kehittäneet Norelcon kanssa muun muassa pylväisiin asennettavia kilovoltin katkaisijoita. Prosessissa me tilaajana, urakoitsija sekä Norelcon ammattilaiset pääsimme kukin antamaan oman parhaan näkemyksemme tuotteesta.